torsdag 10. desember 2015

Dårlig atmosfære

Tittelen på denne bloggen kan virke vel pessimistisk, men den skal altså først og fremst dreie seg om jordas atmosfære. Som alle vet, så har ikke den det helt godt for tiden. For omkring et døgn siden passerte vi en historisk grense idet innholdet av karbondioksid kom opp i 400 ppm.

Slik så Bloomberg Carbon Clock ut kl 2245
Nå skal det understrekes at dette ikke er en direkte målt verdi. Tallet som Bloomberg Carbon Clock viser, er beregnet på grunnlag av målinger de foregående ukene og med korreksjon for sesongvariasjoner. Det er nemlig slik at CO2-innholdet går ned i sommerhalvåret fordi plantenes opptak av CO2 er større da, - og kanskje også fordi utslippene av fossile brensler er større om vinteren.

Vi som var opptatt av miljøspørsmål på 1960-tallet, støtte tidlig på omtaler av drivhuseffekten. For min del leste jeg første gang om dette i Scientific Americans spesialnummer "The Biosphere" som kom ut i september 1970. Bladet hadde en rekke meget gode artikler om jordas geofysiske og biologiske kretsløp. I en artikkel om "Human Energy Production as a Process in the Biosphere" var drivhuseffekten nevnt som en mulig fare. Om CO2-utslipp fra fossile brensler sto det flg.:
"The most widely discussed matter related to these increases is the possibility  that they will lead to a worldwide rise in temperature."
I artikkelen om karbonkretsløpet ble det vist en litt bekymringsfull framstilling av CO2-målingene ved observatoriet på Mauna Loa på Hawaii. I perioden 1959-1969 hadde CO2-innholdet økt fra 313 til 321 ppm. Allerede på denne tiden var det diskusjon om denne trenden kunne være menneskeskapt. Det syntes i alle fall viktig å følge med på utviklingen i disse målingene.

Trenden for CO2-innholdet i atmosfæren slik den ble presentert i Sci. Am. sept. 1970
Og nå har vi altså passert 400 ppm. Hva tåler biosfæren uten at de sterke stabiliserende faktorer blir ødelagt? Kommer vi over en viss grense, vil naturen kunne utløse en rekke akselererende krefter. Det er egentlig dette FNs klimakonferanse dreier seg om.

Forhandlingsnytt

Temperaturen stiger i alle fall raskt i forhandlingslokalene i Paris nå. Et nytt avtaleutkast skulle deles ut til delegasjonene kl 1500 i dag, men dette ble utsatt, - først til kl 1900 og så til kl 2200. Dette er neppe noe godt tegn.

Men det finnes også noen gode tegn. I går skrev jeg litt om allianser. Dette er komplisert bl.a. fordi enkelte land kan være med i flere allianser samtidig. Jeg skrev om EUs allianse med en rekke u-land og mindre stater. Kanskje var jeg ikke helt oppdatert, men Norge er også med i denne alliansen, og i går bestemte USA seg for å støtte denne gruppa. Den omtales nå som the "High ambition coalition". At USA er med på laget, kan tyde på at man der i gården nødig vil være den sinken man tidligere har vært, men det kan selvsagt også være at man vil ha en viss kontroll med det som skjer i en viktig gruppe.

Vi går nå inn i sluttfasen. Det kommende døgnet kan bli skjebnetungt. 

Miljøvernministeren orienterer de norske organisasjonene om forhandlingene natt til torsdag
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar