fredag 4. desember 2015

Paris - nous voilà!

En lang transportetappe fra Kiel til Paris i dag. Vi har stort sett hatt egne vogner og dermed god anledning til å bli bedre kjent med våre reisefeller. Noen har vi truffet før, og flere var med i miljøkampen for 40 år siden. Vi er i alle fall to som var med i Mardøla sommeren 1970, og jeg har også truffet en «kollega» fra (snm) eller Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern i Trondheim.

De seks miljøagentene som utgjør "Barnas klimapanel" utenfor toget som vi tok fra Frankfurt

Med på reisen til Paris er også «Barnas klimapanel». De er oppnevnt av Miljøagentene, og skal i Paris bl.a. ha møter med den norske forhandlingsdelegasjonen og med lederen av FNs klimapanel Hoesung Lee. Denne flotte gjengen er trolig starten på noe som kan bli et internasjonalt klimapanel for barn.

Det er mye som skal skje under oppholdet i Paris. Vi vil vil få muligheter til å markere oss på flere måter. Derfor gjelder det å øve på kampsanger og andre opptredener. Det fikk vi anledning til på jernbanestasjonen i Kiel tidlig på dagen. Sangene begynner å sitte, mens danstrinnene neppe imponerer noen foreløpig.

På perrongen i Kiel var det god plass. Vi stilte oss opp i en stor ring og sang gamle og nykomponerte kampsanger for et bedre klima. Forsanger og gitarist er Ola Dimmen fra Trondheim


Forhandlingene

I løpet av dagens reise har vi fått høre siste nytt fra forhandlingene. Det arbeides nå hektisk med å komme fram til kompromisser i de vanskelige sakene. Dette gjelder også de grunnleggende målene for den avtalen man prøver å komme fram til. Her er noen av de momentene som fortsatt diskuteres:
  • Maksimum 1,5 grads temperaturøkning. Selv om mange nå mener det er urealistisk å unngå en temperaturøkning på mindre enn 2 grader, vil u-land nå tallfeste et mål 1,5 grad. Det ryktes at Tyskland vi støtte dette, og dermed følger trolig EU med.
  • Klimanøytralitet innen 2050? Det foreligger forslag om at alle land skal ha målsetting om klimanøytralitet (dvs. null netto utslipp) innen 2050. Her er det uenighet, men det ser dessverre ut til å gå mot et mål på nøytralitet innen 2100.
  • Byrdefordeling. Fattige land som begynner å rammes av klimaendringenes ødeleggende effekter, krever nå erstatninger fra de rike landene. Dette blir en del av den vanskelige diskusjonen om byrdefordelingen. Det er imidlertid enighet om at også u-land må ta et ansvar. Det blir trolig slått fast at alle land må redusere sine utslipp senest innen 2020.
Det meldes videre om at det ved siden av hovedforhandlingene foregår mange nyttige og inspirerende diskusjoner om tekniske og organisatoriske tiltak for å redusere utslippene av klimagasser.

Det meldes også om at den store folkelige mobiliseringen i forkant av konferansen har gjort inntrykk på delegasjonene. I forrige uke var det mer enn 2000 demonstrasjonstog og markeringer i 175 land, og 600.000 - 800.000 mennesker var på beina for vise hvor viktig klimapolitikken er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar