lørdag 5. desember 2015

Tog i Montreuils gater

På grunn av de tragiske hendelsene i Paris for tre uker siden, er de store massedemonstrasjonene kansellert, men det er gitt anledning til en rekke mindre arrangementer. De norske miljøorganisasjonene hadde i dag sluttet seg til et demonstrasjonstog som var lagt til bydelen Montreuil et stykke øst for sentrum.

Fra demonstrasjonstoget i Montreuil der den norske gruppa fikk æren av å gå først

 Det var et fargerikt tog med klovner, trekkspillmusikere, "veganere redder verden" og en ganske rik fauna fra såvel arktiske som tropiske strøk. Jeg tror isbjørnene var i flertall. Den norske gruppa fikk æren av å gå først. Vi var de eneste utlendinger og ble lagt merke til med våre røde hatter og sanger med såvel engelske som franske vers. Noen vil kanskje tro at norske besteforeldre (som nok er i flertall i gruppa) ikke er så vant til å gå i tog, men det er mange gamle radisser i denne gjengen. Denne replikken som jeg overhørte i toget, kunne sikkert mange slutte seg til: "Nå var det sannelig morsomt å gå i tog igjen!"

 

To glade demonstranter med populære plakater fra toget

Forhandlingsnytt

Men dagen ble ikke bare brukt til moro. Vi begynte med et møte der representanter for miljøbevegelsen, kirken og fagbevegelsen holdt innlegg om det som skjer i disse tre for klimapolitikken så viktige samarbeidspartene. På ettermiddagen kom Johanne Houge som er med i den norske COP21-kontingenten, og fortalte om siste nytt i forhandlingene og miljøet rundt.

En toppsak i miljøet rundt konferansen har vært at miljøorganisasjonene som er med på konferansen, har utpekt Norge til jumboplass sammen med USA og Saudi-Arabia i en kåring som gjaldt deltakerlandenes bidrag i forhandlingene for øyeblikket. Denne lite ærefulle plasseringen, skyldes at Norges delegasjon har vært litt klønete i forhandlingene om hvorvidt og hvordan menneskerettighetene skal være en del av formålet med avtalen. Vi fikk inntrykk av at dette nok var fortjent vanære, men mer pga. klønete utspill enn av vond vilje. Mer om dette i Ole Mathismoens blogg: aftenposten.no/kloden-var/blog/8272044.

For øvrig var det ikke så mye nytt i dag. Forhandlerne har nå forfattet et utkast til avtaletekst som er oversendt til de respektive lands miljøvernministre. Disse skal i dagene som kommer, sitte sammen med sine egne eksperter og med forhandlerne for å finne ut hva de kan gå med på og forfatte alternative tekster m.m.

Til slutt må nevnes at USA kan bli et alvorlig problem for sluttprotokollen også denne gangen. I korridorene diskuteres det om det kanskje kan være mest fruktbart å inngå en avtale uten USA, men dette er selvsagt ikke noen ønsket situasjon. Hvordan vil dette påvirke presidentvalget neste år? Alle er enig om at en reprublikansk president i USA vil være en katastrofe for den internasjonale klimapolitikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar